• biuro (at) softcream.pl
 • +48 22 867 80 00

Program Rejestr GIIF

400 zł / Program Rejestr GIIF jest elektroniczną formą Rejestru Transakcji przeznaczoną dla osób obowiązanych do prowadzenia takiego rejestru. Rejestr prowadzony jest  dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Ekran programu Rejestr GIIF

Zobacz prezentację video oprogramowania Rejestr GIIF

Program Rejestr GIIF składa się między innymi z takich elementów, jak:

 • Rejestr transakcji
 • Moduł wydruków kart transakcji – według wzoru określonego w Ustawie
 • Kartoteka podmiotów
 • Kursy walut NBP
 • Przeliczniki walut
 • Moduł importu i eksportu danych w formacie XML dla popularnych systemów CRM
 • Obsług podpisu elektronicznego wszystkich dostawców
 • Baza danych MySQL – bez ograniczenia wielkości zasobów
 • Obsługa systemów Windows XP, 7, 8.x, 10
 • Szyfrowanie danych
 • Praca na wielu stanowiskach

Program Rejestr GIIF adresowany jest dla firm:

 • notariusze, adwokaci, radcowie prawni
 • biegli rewidenci, doradcy podatkowi
 • biura rachunkowe
 • NBP, banki krajowe, oddziały banków zagranicznych
 • domy maklerskie lub inne podmioty niebędące bankiem prowadzące działalność maklerską
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach
 • zakłady ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub fundusze inwestycyjne
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • rezydenci prowadzący działalność kantorową
 • domy aukcyjne
 • antykwariaty
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową lub factoringową
 • zakłady prowadzące działalność w zakresie obrotu metalami i kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pożyczek pod zastaw (lombardy)
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie sprzedaży komisowej
 • przedsiębiorcy pośredniczący w obrocie nieruchomościami

Obraz program Rejestr GIIF

Program Rejestr GIIF – zobacz dokumentację użytkownika dla programu GIIF

Program Rejestr  GIIF  umożliwia skorzystanie z bezpłatnego kursu e-learningowego pt. “Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” organizowanego przez Ministerstwo Finansów. Po ukończeniu kursu – uczestnik otrzymuje certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Zamówienia: Aleksandra Śmietanka tel. 22 867-80-00 lub kontakt


Jeśli chcesz podzielić się z nami swoimi uwagami odnośnie naszych usług skorzystaj z zakładki Kontakt !